Disclaimer

Disclaimer

www.bodymassindex.be is een louter informatieve website. Bij het samenstellen van de inhoud werd de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. www.bodymassindex.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden van welke aard ook en de gevolgen die daar mogelijk uit voortvloeien.

Op de site staan hyperlinks naar andere websites. www.bodymassindex.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Evenmin voor de hyperlinks die deze sites naar andere sites leggen.

De Disclaimer kan ten alle tijden worden gewijzigd, het is daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.